Buzdovan j.d.o.o.
Podbrežje IX.16
Zagreb 10020
info@buzdovan.hr
OIB: 94635311351
MB: 04782593
Proizvodnja:
Žitnjačka cesta 23A
10135 Zagreb
info@buzdovan.hr
Tomislav +385 98 603 514